Menu

Referenties

Voor de referenties van Hans Dickerscheid verwijzen wij u naar  de bijlage van zijn CV.


Voorbeeld van een consultancy opdracht

Klantvraag: Deze organisatie had de behoefte om te onderzoeken en in kaart te brengen waar er nog mogelijkheden lagen om bezuinigingen en optimalisaties door te voeren. Daarnaast is er verzocht om een toekomst visie neer te leggen rondom Data & Document Logistiek

Aanpak: Het besparingspotentieel is in kaart gebracht en de keuzes kunnen worden gemaakt. Het visiedocument is aangeleverd. Op basis daarvan wordt er een afdeling Document Logistiek opgestart en is de toekomstvisie nu onderdeel van studie van een groter geheel geworden.

Resultaat: Mogelijkheid om besparingen te gaan realiseren en om op basis van de visie het administratieve bedrijfsproces mogelijk te gaan herinrichten.


Klantvraag: Deze bancaire organisatie wilde de mogelijkheden en toegevoegde waarde van digitalisering van ingekomen documenten begrijpen. Tevens hadden ze de behoefte om de productiekosten te kunnen vergelijken met collega bedrijven en daarmee besparingen te identificeren.

Aanpak: Op basis van onze kennis van bancaire processen en van de technische mogelijkheden van digitalisering is een business case opgesteld.

Resultaat: Ze hebben weer duidelijkheid gekregen over de rol van digitalisering in hun bedrijfsprocessen.


Voorbeeld van een Interim opdracht

Klantvraag: Deze organisatie had de behoefte om de Document Management afdelingen (post – repro – archief) te herstructureren en kosten te reduceren.

Aanpak: De opdracht was om voor de Document Management activiteiten een toekomstvisie te ontwikkelen, processen te herstructureren door ze efficiënter en effectiever in te richten, nieuwe dienstverlening te ontwikkelen, werkzaamheden te centraliseren, de kosten te reduceren en door te belasten.

Resultaat: Door hem is de Document Logistiek toekomstvisie vastgesteld. Op basis van deze visie is er advies en regie op drukwerk- en fulfilment, postverwerking en fysieke en digitale archivering ontwikkelt. Daarnaast heeft hij als nieuwe dienstverlening het digitaliseren van de ingekomen post voor een divisie en het centraal beheren van alle (semi-) statische archieven ingevoerd.
Op basis van een inventarisatie van de Document Management werkprocessen en de behoefte van de interne organisatie, heeft hij vastgesteld hoe de processen efficiënter en effectiever ingericht konden worden en heeft hij de capaciteitsbenutting en de kosten van document management inzichtelijk gemaakt.
Op basis van deze informatie zijn de werkprocessen op de klantbehoefte aangepast, is het aantal medewerkers afgestemd op de nieuwe processen en worden alle kosten aan de interne organisatie doorbelast
Bij de centralisatie van de activiteiten zijn alle (semi-) statisch archieven gecentraliseerd van 12 naar 1 locatie, zijn de poststromen van 8 naar 1 locatie gerouteerd, is er 1 centrale digitaliseringomgeving ingericht i.p.v. 3 en zijn 4 repro’s teruggebracht naar 1 kopieer- printroom.
Verder heeft hij een tendertraject doorgevoerd ter vervanging van het decentrale kopieermachinepark door multifunctionele platvormen en heeft hij de implementatie ervan begeleid. Ook heeft hij het archiefbeleid vastgesteld en dit concernbreed ingevoerd. Tevens heeft hij het beleid tot outsourcen vastgesteld en de bijbehorende business cases opgesteld.