Menu

Onze Werkmethode

In het vak van consultancy en interim management kom je de vreemdste dingen tegen.

DaDoLog wil daarom dat er veel duidelijkheid is omtrent de dienstverlening en wil zich in het consultancyvak positief onderscheiden. Bij ons gaat het niet alleen om zogenaamde projectmatige vaardigheden, maar staan vooral kennis en praktijkervaring bij ons centraal. Geen hoogdravend en onbegrijpelijk taalgebruik of onbegrijpelijk tabellen, plaatjes en cijfers. Wij spreken de taal van onze klant. Groot voordeel is dat onze professionals uit de praktijk komen, met beide benen in de klei hebben gestaan en de werkelijke ins en outs van het bedrijfsproces van de klant kennen.

Verder onderscheiden we ons nog op de volgende punten:

  • Een unicum in de adviesbranche is dat DaDoLog sterk gebruik maakt van audiovisuele hulpmiddelen om bedrijfsprocessen voor haar klanten inzichtelijk te maken. De klant ziet als het ware zijn eigen proces, de doorlooptijd en bijbehorende kosten aan zich voorbij trekken.
  • Wij hanteren duidelijke inzichtelijke en bij voorkeur digitale bedrijfsinformatie.
  • Offertes worden door ons in nauw overleg met de klant op maat gemaakt. Iedere organisatie of klantvraag is immers anders en de match tussen de behoefte en verwachting van de klant enerzijds en de door ons op te leveren informatie anderzijds kunnen alleen op deze wijze zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Wij hanteren daarbij duidelijke leveringsvoorwaarden.
  • Standaard projecten worden door ons uitgevoerd conform een vaste projectaanpak. Maatwerkprojecten worden op basis van een maatwerkplan uitgevoerd, dat in nauw overleg met de klant wordt vastgesteld. 
  • Een rapport van DaDoLog is geen theorie verwoord in een dik pak papier, waarna de klant aan de goden is overgeleverd om het advies uitgevoerd te kunnen krijgen. De klant krijgt van ons een gedegen en met argumenten onderbouwd advies, gebaseerd op praktijkervaring, wat daarna altijd door ervaren professionals van DaDoLog uitgevoerd kan worden. De wijze waarop wij rapporteren spreken we vooraf in de offerte met de klant af.
  • De klant wil vooraf weten wat zijn Return On Investment is, wat wij in een business case op basis van onze markt- en praktijkkennis inzichtelijk kunnen maken. Gedurende de voortgang van een project worden de uitkomsten van de business case bewaakt en getoetst en worden afwijkingen teruggekoppeld met de klant.
  • De professionals van DaDoLog werken volgens een vaste gedragscode, die op verzoek aan u verstrekt wordt bij het aangaan van een opdracht.