Menu

Onze Meerwaarde

Zoals bij het hoofdstuk "werkmethode" aangegeven onderscheid DaDoLog zich in het vakgebied van Consultancy en Interim Management

  • DaDoLog levert meer dan kennis verpakt in (mantel)pak tegen uurtje factuurtje;
  • zorgt ervoor dat de kosten reduceren en in verhouding komen te staan tot de uit te voeren  activiteiten;
  • kan bogen op jarenlange praktijkervaring en hoeft dus geen betaald “learning on the job” project voor onze klant uit te  voeren;
  • weet voor welke bedrijfsprocessen hij/zij toegevoegde waarde heeft en voor welke niet. Hierover is hij/zij ook eerlijk naar de klant;
  • weet voor welke problemen er oplossingen zijn en zoekt geen probleem bij de oplossing;
  • zorgt ervoor dat de eigen zelfredzaamheid van de klant wordt verhoogd en maakt zichzelf overbodig;
  • behoedt de klant door de kennis en ervaring voor uitglijders of weinig effectieve oplossingen;
  • weet dat naast het resultaat, het delen van kennis voorwaarde is voor de opdracht en succes;
  • kent de leveranciers die nodig zijn om invulling te geven aan het advies of oplossing;
  • zorgt door het bieden van goede diensten tegen een juiste marktconforme prijs voor tevreden klanten. Ons streven is dat een klant bij een mogelijke vervolgopdracht automatisch DaDoLog weer vraagt voor het vervolg.