Menu

Visie: Data & Document Logistiek

Data & Document Logistiek is het vanuit een overkoepelende visie zo effectief en efficient mogelijk inrichten van het data en documenten verwerkingsproces, ongeacht de verschijningsvorm van de data of het document, of het daarbij gebruikte communicatiekanaal.

De data die verborgen zit in het document is de trigger van de administratieve en/of document verwerkende administratieve processen. De aandacht binnen bedrijven op het vakgebied van de data en document logistiek is op dit moment sterk groeiende. Dit wordt veroorzaakt door het besef dat er hier efficiency verbeteringen gerealiseerd kunnen worden, dat deze processen effectiever kunnen worden ingezet en dat er flinke kostenreducties mogelijk zijn.

Alleen missen organisaties vaak zelf de kennis en ervaring om deze veranderingen ook daadwerkelijk te realiseren. DaDoLog kan u daarbij dus helpen.