Menu

De data- & document logistieke revolutie

Het implementeren van de Data en Document Logistieke visie is te vergelijken met de industriele revolutie eind 1800 begin 1900.

Door de opkomst van meer technische mogelijkheden was het toen mogelijk geworden om de handmatige productie en stuksverwerking om te zetten in machinale massaproductie. Zo heeft Henry Ford de lopende band uitgevonden voor de industriele productie van auto's, waardoor de kostprijs, en de verkoopprijs, van een auto enorm daalde.

Automobile Assembly - Ford Motor Company

Nu is de techniek rondom alle communicatiekanalen, de opslag van data en documenten en de opslag en koppeling aan de automatiseringsystemen echter ook zo ver gevorderd dat de productie en verwerking van documenten, en de daaruit voortvloeiende data, massaal en geautomatiseerd verwerkt kunnen worden.

Voorwaarde is wel dat er, analoog aan de toenmalige veranderingen in de technische industrie, zoveel mogelijk gestandaardiseerd gewerkt gaat worden.

Massale administratieve processen lenen zich hier perfect voor, mits organisaties maar de wil hebben om binnen deze administratieve processen ook de juiste veranderingen door te voeren. Door het optimaal toepassen van deze industriele mogelijkheden zijn kostenbesparingen tot 40% mogelijk gebleken.