Menu

Missie

DaDoLog maakt de integratie mogelijk tussen uw digitale communicatiekanalen, om te komen tot 1 uniforme datastroom ter aansturing van uw administratieve bedrijfsproces. Hierdoor worden de administratieve processen sneller, verlopen ze via vaste stappen, zijn goedkoper in de verwerking, ontvangen en verzenden kwalitatief betere data en worden opgeslagen in de vorm die het beste bij het proces past.

DaDoLog helpt organisaties bij hun transformatie van de oude fysieke communicatie naar de nieuwe digitale wereld.

DaDoLog helpt organisaties bij het vaststellen van de overkoepelende Data & Document Logistieke visie, levert een stappenplan aan om deze visie te implementeren en biedt organisaties de blauwdruk hoe u die organisatorisch en infrastructureel binnen uw organisatie zou moeten inrichten. Daarbij wordt uitgegaan van de reeds aanwezige oplossingen om desinvesteringen te voorkomen.

DaDoLog onderscheid zich in de markt door concrete vakkennis over de mogelijke technologische oplossingen, de binnen dit vakgebied werkzame leveranciers, de praktijkervaring opgedaan bij grote gerenommeerde projecten en een netwerk van eindgebruikers.